Adres : Ul. Aleksandra Tansmana 5/02 Łódź

Telefon : 609858785, 506 674 837

Początek - data :2012-11-21
Godzina rozpoczęcia :9:00
Koniec - data :2012-11-24
Godzina zakończenia :12:00
Ceny i warunki :
Cennik :opłata za 1 zajęcia: 35 zł
Email : biuro@babyclubcafe.pl

Website

Akademia Malucha to zajęcia adaptacyjno- edukacyjne dla dzieci, które są już gotowe do podjęcia nowych wyzwań, poznania nowych kolegów. Zajęcia mają na celu usamodzielnienie dziecka oraz ułatwienie maluchowi bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej.

każda środa i piątek,
godz. 9.00-12.00

W czasie zajęć doświadczymy i nauczymy się:

-współpracy i działania w grupie,
-radosnych piosenek,
-akceptacji innych dzieci,
-samodzielności przy posiłkach,
-radości tworzenia (zabawy plastyczne),
-zasad panujących w przedszkolu.

W cyklu spotkań adaptacyjnych wprowadzamy trójstopniową metodę usamodzielniania się dzieci:

I. na początku w zajęciach wraz z dzieckiem uczestniczy rodzic, wspierając je w zabawie w gronie rówieśników;
II. następnie rodzic staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie, pod kierunkiem pani psycholog,
III. dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie (bez rodziców), wraz z panią psycholog.

W ten sposób dzieci, zupełnie naturalnie i bezboleśnie, stają się gotowe do samodzielnej zabawy i pracy, która to gotowość pomaga rozpocząć dobry start w edukacji przedszkolnej.

Korzyści z zajęć:
-ułatwienie dzieciom startu przedszkolnego,
-obniżenie lęku dzieci przed rozstaniem z rodzicami, a także obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę innej osoby,
-skrócenie czasu adaptacji dziecka do przedszkola,
-nawiązanie więzi emocjonalnej między dzieckiem a nauczycielem oraz innymi dziećmi.
-po każdych zajęciach rodzice mają możliwość rozmowy  z psychologiem mającej na celu przybliżenie postępów dziecka.
-zajęcia prowadzone są w małej grupie, co pozwala psychologowi skupić się na indywidualnych potrzebach dzieci.
-czekający na pociechy rodzice mają możliwość odpoczynku, poczytania i wypicia kawy w pomieszczeniu obok.

Koszt zajęć:
+karnet miesięczny (4 spotkania): 120 zł
+karnet  (8 spotkań): 220zł
+opłata za 1 zajęcia: 35 zł

Termin: Każda środa i piątek godz. 9-12

Czas trwania: 3 godz.