Jak można podzielić inwestycje? Podział inwestycji ze względu na ich charakter i bilans

0
288

Inwestycjami nazywa się aktywa, które posiadane są w celu uzyskania z nich określonych korzyści ekonomicznych, wobec tego mogą one przynosić dodatkowe przychody. Jak można podzielić inwestycje?

Korzyści z inwestycji można podzielić na kilka różnych rodzajów, między innymi mogą one pochodzić z przyrostu wartości tych aktywów, przychody mogą również mieć formę odsetek, dywidend, czyli udziałów w zyskach, a także innych pożytków, na przykład z transakcji handlowych.

Zasadniczo inwestycje można podzielić ze względu na ich charakter oraz na bilans. Pod względem charakteru inwestycje te można podzielić na inwestycje finansowe oraz niefinansowe.

 

Inwestycje finansowe, które obejmują:

  • udziały i akcje
  • pożyczki
  • inne papiery wartościowe
  • inne inwestycje finansowe

 

Inwestycje niefinansowe, które obejmują:

  • nieruchomości
  • wartości niematerialne i prawne
  • inne inwestycje niefinansowe

 

Z kolei pod względem bilansu inwestycje finansowe oraz niefinansowe można podzielić na długoterminowe, które przeznaczone są do zbycia w okresie dłuższym niż 1 rok, a także krótkoterminowe, które dotyczą okresu do 1 roku.

Do inwestycji długoterminowych zalicza się przede wszystkim nieruchomości – grunty, budynki, części budynków. Można traktować je jako źródło przychodów z czynszu lub czerpać zyski z przyrostu jej wartości po latach. Inwestycjami długoterminowymi są też wartości niematerialne i prawne, przykładowo koncesje, licencje, prawa do znaków towarowych.

Udziały, akcje, papiery wartościowe innych typów, na przykład bony skarbowe, obligacje, ponadto udzielone pożyczki zaliczane są zarówno do inwestycji długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Do inwestycji na krótki termin kategoryzuje się też środki pieniężne na rachunkach, waluty obce oraz odsetki od nich.

Gdy planuje się inwestycje, warto skorzystać z pomocy ekspertów. Wealth Solutions (wealth.pl) od lat zajmuje się pomocą swoim klientom w prowadzeniu przyszłościowych inwestycji. Więcej informacji na temat inwestowania można znaleźć na stronie: wealth.pl.


Materace Koło

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Wpisz swojeimię