czwartek, 27 stycznia, 2022

sofokles

antygona
Brodowski Antoni, Edyp i Antygona, 1828rok.