DYSORTOGRAFIA

0
975

DYSORTOGRAFIA.

Niestety nie wszystkie dzieci radzą sobie z ortografią. Niektóre są po prostu nieuważne, nie znają obowiązujących zasad. Niektóre jednak bardzo się starają, ale i tak nie potrafią poprawnie zapisać tego, co chcą. Jak pomóc dziecku w takiej sytuacji?

Współcześnie rodzice zdają sobie sprawę, że trudności w opanowaniu zapisu ortograficznego słów mogą wynikać ze specyficznych zaburzeń. Są wtedy objawem DYSORTOGRAFII.

Co to jest? Są to trudności w pisaniu przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów. Należą do nich:
• uporczywe opuszczanie lub dodawanie i przestawianie liter, sylab,
• mylenie liter podobnych kształtem, ich rotacje w osi pionowej i poziomej,
• pisanie liter od strony prawej do lewej tzw. pismo lustrzane,
• pomijanie znaków diakrytycznych,
• występowanie wyrazów bezsensownych wskutek pojawienia się w jednym wyrazie kilku rodzajów błędów,
• zniekształcenia zapisów związane z zaburzeniami percepcji słuchowej.
Do objawów dysortografii natomiast należą także początkowe trudności z rysowaniem, trudności ze zmieszczeniem się w liniaturze zeszytu, z kreśleniem kształtu liter (niekształtne, drżące, nachylone w różnym kierunku). Pismo jest mało czytelne, tekst zamazany. Nie należy mylić dysgrafii z 'brzydkim pismem” dziecka, które nie przyswoiło sobie właściwych nawyków ruchowych, dziecko nie przygotowane do nauki pisania. Brzydko też piszą dzieci o niskiej motywacji do pracy.

W pracach pisemnych ucznia błędy ortograficzne mogą wynikać z braku znajomości zasad pisowni, czasem są skutkiem braku dobrej koncentracji uwagi i braku nawyku kontrolowania wyniku swojej pracy, czasem pojawiają się przy zmianie stereotypów ruchowych, np. u kogoś, kto zaczyna pisać na maszynie do pisania czy komputerze. Dysortografię jako specjalne zaburzenia w pisaniu rozpoznajemy wówczas, gdy dotyczy dziecka o prawidłowym rozwoju umysłowym, które opanowało zasady pisowni, ma motywację do poprawnego pisania i popełnia (lub popełniało
w przeszłości) nie tylko błędy ortograficzne, lecz również specyficzne błędy w pisowni wyrazów.

Zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność poprawnego pisania – przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców.

Ponieważ większość naszych dzieci uwielbia pracę z komputerem, godne polecenia są pomoce interaktywne przygotowane przez wydawnictwo pwn.pl. (http://www.dysleksja-pwn.pl/dysortografia.php), dzięki nim maluch może ćwiczyć ortografię we własnym domu, w komfortowych warunkach, bawiąc się i ucząc jednocześnie. Zachęcam do odwiedzin strony wydawnictwa, gdzie znajdą państwo wersję demo, którą można wypróbować i zobaczyć, czy dziecko będzie zainteresowane rozwiązywaniem zadań. Naprawdę warto.

DLA RODZICÓW:
Trening ortograficzny – pokonaj dysortografię przeznaczony jest do terapii dysortografii starszych dzieci – czyli uczniów ostatnich klasy szkoły podstawowej, gimnazjów i liceów, ale również może być przydatny dla każdego ucznia, który chce pisać bezbłędnie. Program został wzbogacony animowaną grafiką, co na pewno uatrakcyjni ćwiczenia i zrównoważy wysiłek dziecka włożony w bezbłędne wykonanie zadań.

Poznaj zalety programu:
• Trening ortograficzny – pokonaj dysortografię polecany jest przez ośrodki terapeutyczne
• program zawiera 20 dyktand sprawdzających postępy uczniów
• aby ułatwić pracę z dzieckiem, wszystkie materiały ortograficzne zostały udźwiękowione
• program umożliwia samodzielną prace dziecka i nie wymaga obecności opiekuna
• materiał ortograficzny składa się z 3 działów: -rz-, -ż-; -ó-, -u- oraz -ch-,-h-
• ćwiczenia obejmują prawie 660 zdań, w których umieszczono ok. 1500 wyrazów z wątpliwościami ortograficznymi
• jedna sesja zakłada 30 minut zajęć, a program przewiduje w sumie 70 godzin ćwiczeń
• ćwiczenia wyrabiają w uczniu nawyk poprawnego i starannego pisania
Celem programu nie jest sprawdzanie, ile błędów dziecko popełnia, lecz zaproponowanie mu takich zadań, które dadzą szansę na zapamiętanie nie tylko reguł rządzących polską pisownią, ale i jak największej ilości wyrazów z trudnością ortograficzną.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Trening ortograficzny – pokonaj dysortografię został opracowany wg następujących założeń:
• każdy wyraz z trudnością jest powiązany ze wskazówką praktyczną, która odpowiada regule ortograficznej
• z wyjątkiem ćwiczeń obejmujących wszystkie trudności, zdania zawierają na ogół dwa wyrazy do uzupełnienia według określonego schematu
• proponowane ćwiczenia odwołują się do pamięci wzrokowej i słuchowej zarówno tej krótkotrwałej, jak i odległej
• przed każdym zadaniem użytkownik zapoznaje się z ortogramami, ich pisownią i brzmieniem; jeden wyraz pojawia się przynajmniej trzy razy, a w przypadku popełnienia błędu – system koryguje go w kilku następnych wariantach
• program zakłada wykonywanie ćwiczeń według założonej przez autorów kolejności, nie pozwala też na niepoprawne wykonanie zadania
• zestaw ćwiczeń wymusza na użytkowniku staranność wykonania zadań, ze znakami interpunkcyjnymi włącznie, np. brak kropki w układanych zdaniach czy pisanym dyktandzie uniemożliwi zaliczenie ćwiczenia
• program zawiera wyrazy wieloznaczne o tej samej pisowni, stąd konieczne jest czytanie poszczególnych zdań i wyrazów, wysłuchanie ich oraz unikanie pośpiechu
• ze względu na rozbudowany materiał wyrazowo-zdaniowy zaleca się wykonanie podczas jednej sesji nie więcej niż dwóch ćwiczeń ze zdaniami. Pożądane jest również powtarzanie wyrazów i zapisywanie tych trudniejszych w zeszycie. Przyspieszy to proces eliminowania błędów w pisaniu spontanicznym

Autor © :  Beata ,  napisz do autora : email

Łóżka dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię