Dziecko autystyczne w przedszkolu

0
795

Dzieci, zarówno te zdrowej jak i z różnymi dysfunkcjami mają swoje potrzeby. Wyrażają je w przeróżny sposób, my dorośli potrafimy je odczytywać i próbujemy im sprostać, jeśli są dla dziecka czymś dobrym. Jednak nie wszystkie dzieci potrafią wyrazić to, co czują, choć próbują z całych sił przekazać nam swój komunikat. Takimi dziećmi mogą być autystycy, czy też dzieci z zespołem Aspergera.

Zaburzenia te, mogą poważnie wpłynąć na sposób i jakość zarówno komunikacji w rodzinie jak i w społeczeństwie. Rolą nas, dorosłych, jest próba dotarcia do tych dzieci, czego przykładem są przedszkola specjalistyczne bądź integracyjne.

Biorąc pod uwagę różne poziomy relacji społecznych, trzeba ze szczególną ostrożnością i wyczuciem wprowadzić dziecko do przedszkolnego życia. Relacja dziecko-dorosły, dziecko-dziecko i wreszcie dziecko-grupa, nabierają tutaj zupełnie nowego wymiaru i barw.

Niezwykle ważne jest to, by wybrać taką placówkę, w której pracują ludzie doświadczeni i oddani swojej pracy, dzięki czemu możemy mieć pewność, że nie nastąpią negatywne skutki wprowadzania dziecka z dysfunkcją do grupy społecznej. Takimi nieprawidłowymi zachowaniami są agresja (włącznie z autoagresją) czy też wycofanie się. Odpowiedzialne przedszkole, np. Przedszkole Otwarte Okno w miejscowości Tychy zaadoptuje dziecko do grupy w sposób indywidualny, wieloetapowy i nieokreślony ramami czasowymi. Tworząc środowisko wzmacniające, współpracując z innymi dorosłymi, możemy dać dziecku szansę niemal pełnego uczestnictwa nie tylko w grupie rówieśniczej.

Słowem- kluczem staje się tu współpraca, która jest wielowymiarowa. Na pierwszym planie staje zawsze nić porozumienia między dzieckiem a wychowawca, terapeutą. Wychowawcy między sobą tworzą kolejne relacje, bez właściwie przekazanej wiedzy na temat rozwoju danego dziecka, nie ma właściwie przeprowadzonej terapii. Pójdźmy krok dalej, wychowawca, terapeuta, lekarz powinien jak najlepiej współpracować z rodzicem czy opiekunem dziecka, powinien umieć go wysłuchać a zdobytą wiedzę umiejętnie i elastycznie wykorzystać w opracowaniu najlepszej drogi dotarcia do dziecka. Niezwykle istotne jest to, by ta współpraca przebiegała dwu biegunowo, nie da się efektywnie pracować z dzieckiem, jeśli rodzic nie ma poczucia włożenia swojej pracy w ten proces. Dziecko przebywając w przedszkolu nabywa takie umiejętności, które trzeba wykorzystać także w środowisku domowym, zwłaszcza, że tam również następują różne poziomy komunikacji społecznej.

Reasumując współpraca ubogaca, nie tylko same dziecko ale także (a może przede wszystkim) nas dorosłych, rodziców, opiekunów, wychowawców czy terapeutów. Wspólne cele łączą ale także pozwalają na osiągnięcie indywidualnego poczucia spełnienia i szczęścia.

Łóżka dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię