Od czego zależy wysokość alimentów?

0
1801
Wysokość świadczeń alimentacyjnych, zarówno w przypadkach roszczeń alimentacyjnych pomiędzy współmałżonkami, byłymi małżonkami, jak i alimentami na małoletnie dzieci, jest ustalana w sposób wskazany w przepisach Kodeksu rodzinnego.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Zakres alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. W przypadku dziecka wykonanie świadczeń alimentacyjnych może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego.Zaznaczenie wymaga, iż na wysokość świadczeń alimentacyjnych nie wpływają m.in.: świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, świadczenia związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, świadczenie wychowawcze, rodzinne i inne uzupełniające.

Tekst powstał dzięki uprzejmości adwokata z Gliwic – http://www.adwokat-gliwice.pl/alimenty

Sąd ustalając usprawiedliwione potrzeby dziecka bierze pod uwagę konieczność zaspokojenia zarówno potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Oceniając, które z potrzeb uprawnionego uznać można za usprawiedliwione, należy brać pod uwagę zaś zakres i rodzaj tych potrzeb. Natomiast badając możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego sąd bierze pod uwagę, w przypadku pracownika, stałe wynagrodzenie, w tym premie i dodatki, jak i deputaty, nagrody czy świadczenia z funduszu socjalnego. W sytuacjach, w których osoba zatrudniona nie wykonuje wyuczonego i dobrze wynagradzanego zawodu bądź pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, sąd może brać pod uwagę wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz „nie osiąga ich z przyczyn nie zasługujących na usprawiedliwienie” (III CZP 91/86).

Nie bez znaczenia pozostaje również sytuacja majątkowa zobowiązanego tj. posiadane przez niego składniki majątku, takie jak nieruchomości, ruchomości, lokaty, środki na rachunkach bankowych, udziały w spółkach.

Łóżka dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię