Rozwód rodziców – podział władzy rodzicielskiej oraz alimenty

0
404
podział władzy rodzicielskiej
Rozwód rzadko jest sytuacją przyjemną, szczególnie gdy dotyczy nie tylko małżonków, ale również wspólnych dzieci. W praktyce adwokackiej spotkać można różne sytuacje, często też takie, w których dzieci są wykorzystywane przez rodziców podczas toczących się batalii sądowych. Podczas rozwodu Sąd musi uregulować kwestie związane z opieką nad nieletnimi, kierując się głównie ich dobrem. Czego się spodziewać?

Podział władzy rodzicielskiej – jakie są możliwości prawne?

Wiele osób sądzi, że po rozwodzie to wyłącznie matka zyskuje prawo do opieki nad dzieckiem lub dziećmi. Ale w praktyce wygląda to nieco inaczej. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej wyłącznie jednemu z rodziców, ograniczając częściowo lub całkowicie możliwość podejmowania decyzji przez drugiego opiekuna. Może również powierzyć wykonywanie władzy obojgu rodzicom, wówczas muszą oni w dalszym ciągu wiele decyzji podejmować wspólnie, a gdy nie mogą osiągnąć porozumienia – pozostaje zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie.

Ale to nie jedyne decyzje, jakie podejmowane są w sprawie dziecka podczas rozprawy rozwodowej. O ile powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców zazwyczaj reguluje wiele kwestii, o tyle w drugiej sytuacji konieczne może być dokonanie dodatkowych ustaleń, w tym określenie miejsca zamieszkania małoletniego – razem z matką lub ojcem, chyba że podjęta zostanie decyzja o naprzemiennym wykonywaniu władzy rodzicielskiej, wówczas dodatkowo określane są zasady sprawowania opieki, czasu, kiedy dziecko pozostaje pod opieką matki, a kiedy ojca. Decyzje te nie są łatwe, ale priorytetem w ich podjęciu zawsze jest dobro małoletniego. Konieczna może być zatem ocena relacji, jakie łączą każdego z rodziców i dziecko, a także relacji między małżonkami. Sąd musi mieć pewność, że dziecko nie będzie miało bezprawnie ograniczonego kontaktu z drugim z rodziców.

Sprawy rozwodowe, w których oboje rodziców chce pełnić opiekę nad nieletnimi dziećmi są najczęściej bardzo skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, który specjalizuje się w prawie rodzinnym, jak np. https://kancelariajk.opole.pl/specjalizacje/prawo-rodzinne/.

Rozwód a alimenty

Kolejną kwestią ustalaną podczas rozwodu są alimenty, czyli środki finansowe, jakie rodzic jest zobowiązany przekazywać na utrzymanie dziecka po rozwodzie. Gdy dziecko pozostaje pod stałą opieką jednego z rodziców sąd zasądza od drugiego alimenty, biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka. Oznacza to, że rodzic, który zabiega o alimenty na rzecz małoletniego musi udokumentować, jakie ponosi wydatki na dziecko, związane nie tylko z jedzeniem czy ubraniem, ale także koszty rachunków związanych z utrzymaniem mieszkania, zajęć dodatkowych czy rehabilitacji, opieki psychologicznej itp. Dobrym rozwiązaniem, aby uniknąć na tym etapie błędów jest pomoc prawnika, jak https://kancelariajk.opole.pl/, który nie tylko pomoże przygotować kosztorys, ale będzie potrafił obronić konieczność ponoszenia określonych kosztów przed sądem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię