CO Z TĄ NIANIĄ?

0
702

Większość młodych mam zaraz po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy. Co jednak zrobić z dzieckiem? Kto będzie mógł się nim zająć? Niestety liczba miejsc w przedszkolach jest ograniczona. Nie każdy maluch dostąpi radości zabawy w gronie rówieśników, pod opieką miłej pani przedszkolanki… Rozwiązaniem ma być możliwość legalnego zatrudnienia niani. Daje ją ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Co zawiera? Przede wszystkim określa, że opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

W świetle ustawy niania jest osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług. Może zajmować się dziećmi, które ukończyły dwudziesty tydzień życia. Rodzice lub opiekunowie zawierają z nianią pisemną umowę, która powinna określać następujące elementy:

 

  • strony umowy;
  • cel i przedmiot umowy;
  • czas i miejsce sprawowania opieki;
  • liczbę dzieci powierzonych opiece;
  • obowiązki niani;
  • wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
  • czas, na jaki umowa została zawarta;
  • warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

 

Korzystną dla niani nowością jest fakt, że objęta zostaje ona ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Składki opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub rodzic (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia. Za nianię, która przystąpiła dobrowolnie na swój wniosek do ubezpieczenia chorobowego, składki na to ubezpieczenie opłaca rodzic na zasadach określonych dla zleceniobiorców w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa precyzyjnie informuje o sytuacjach, w których ZUS zaprzestaje opłacania składek. Ma to na przykład miejsce, gdy umowa została zawarta z rodziną zastępczą zawodową.

Rodzice, którzy skorzystali z dobrodziejstw nowej ustawy narzekają tylko na ogromną ilość papierów, które każdego miesiąca trzeba składać do ZUS.

Autor © :  Beata ,  napisz do autora : email

Łóżka dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię