CO ZMIENIŁO SIĘ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W SZKOLE OD WRZEŚNIA 2011 ROKU ?

0
599

Nowy rok szkolny przyniósł także zmiany w rozporządzeniach dotyczących bezpieczeństwa w szkole. Okazało się, że rząd wprowadził do rozporządzenia z 2002 roku dwie nowelizacje. Po pierwsze szkoła musi zapewnić wszystkim uczniom dostęp do ciepłej  i zimnej wody w pomieszczeniach sanitarnych, a także do środków higieny osobistej ( nowelizacja z 18 października 2010 roku).

Wymogi te Ministerstwo Edukacji Narodowej uzasadnia potrzebą zwiększenia ochrony uczniów przed infekcjami i chorobami zakaźnymi. We wspomnianej nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach nie znalazł się przepis o konieczności zapewnienia pomieszczeń sanitarnych wewnątrz budynków szkolnych, co postulował m.in. rzecznik praw dziecka. Ministerstwo uznało, że dostosowanie się do takiego wymogu oznaczałoby zbyt duże koszty dla organów prowadzących i konieczność zamykania niektórych szkół. W konsekwencji w szkołach znajdujących się w starych obiektach mogą być umywalki z ciepłą bieżącą wodą poza budynkami, w których odbywają się zajęcia (tak jak dotąd toalety). Nie została też określona liczba wymaganych umywalek w szkołach.

Nie sprecyzowano również, jakie środki higieny osobistej powinny znajdować się w szkolnych sanitariatach. Z uzasadnienia nowelizacji wynika jednak, że chodzi tu o mydło w dozowniku,  ręczniki papierowe lub suszarki do rąk i papier toaletowy.

Druga nowelizacja ( z 22 lipca 2011roku) mówi o możliwości zawieszania zajęć w szkołach z powodu organizacji i przebiegu imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. Zawieszenie zajęć w związku z takim imprezami może nastąpić na czas oznaczony, gdy na danym terenie mogłoby wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w dotarciu ucznia do szkoły lub powrotem ucznia ze szkoły albo organizacji zajęć w szkole.

Do podjęcia decyzji o zawieszeniu zajęć został uprawniony organ prowadzący szkołę.

Ten przepis wprowadzono głównie z myślą o mistrzostwach Europy w piłce nożnej w 2012 roku, ale może być też stosowany przy innych dużych imprezach. W uzasadnieniu nowelizacji Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało, że „przepis umożliwi organom prowadzącym szkoły lub placówki zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tych dniach i tych miastach, w których odbywać się będą takie wydarzenia, jak na przykład mecze piłki nożnej podczas finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć dotyczyć będzie szkół lub placówek znajdujących się w strefie wydarzeń sportowych”.

Autor © :  Beata ,  napisz do autora : email