Jak przyspieszyć sprawę o podział majątku?

0
765
podział majątku
Sprawa o podział majątku może zamknąć się w ciągu trzech miesięcy, jednak większość z nich toczy się dłużej niż rok. Tym, co w znaczny sposób wpływa na przyspieszenie podziału majątku małżonków, jest ich dobra wola i chęć porozumienia się. Warto także pamiętać, że podział ten można przeprowadzić bez wnoszenia sprawy do sądu i jest to zdecydowanie najszybszy sposób.

Majątek wspólny i osobisty

Sprawy o podział majątku dotyczą tylko majątku wspólnego. Do majątku osobistego zaliczamy wszystko, czego jedna ze stron dorobiła się przed zawarciem małżeństwa. Z kolei majątek wspólny stanowią dobra nabyte w trakcie związku małżeńskiego, również te, które pozyskał jeden z partnerów.

Polubowny podział majątku

Jeżeli majątek małżonków nie jest bardzo złożony, a oni sami są w stanie dojść do porozumienia, mogą zawrzeć między sobą umowę. Stanowi ona znaczne przyspieszenie podziału majątku. Jeśli małżonkowie nie dysponują nieruchomościami, które trzeba podzielić, umowa może mieć zwykłą, pisemną formę. Jeśli jednak w grę wchodzi choć jedna nieruchomość, takie porozumienie musi być zawarte w formie aktu notarialnego. Co ważne, tego typu dokument obowiązuje nawet jeśli nie decydujemy się na rozwód. W przypadku rozstania stanowi natomiast dla sądu dowód na to, że strony doszły do porozumienia i nie muszą zakładać osobnej sprawy o podział majątku.

Sądowy podział majątku

Czasem majątek wspólny bywa bardzo złożony, często również strony nie są w stanie ustalić warunków podziału we własnym zakresie. W takich sytuacjach konieczna jest pomoc sądu. Sprawa o podział majątku może toczyć się równolegle z postępowaniem rozwodowym, o ile nie spowoduje jego przedłużenia. Tutaj również bardzo istotna jest współpraca i dobra wola obu stron, która może spowodować przyspieszenie podziału majątku.

Jeśli natomiast konieczne jest szeroko zakrojone postępowanie dowodowe, to sprawa o podział majątku będzie miała miejsce po orzeczeniu rozwodu. Trudno stwierdzić, ile będzie trwał taki proces, zwłaszcza jeśli małżonkowie są bardzo skonfliktowani. Sąd będzie musiał ustalić nie tylko składniki majątku wspólnego, ale także zbadać nakłady obu stron oraz ich wydatki. Oprócz przesłuchań stron, konieczne będą także zeznania świadków oraz ekspertyzy rzeczoznawców. Trzeba pamiętać, że brak porozumienia byłych małżonków czy kierowanie się chęcią zemsty z pewnością nie jest sposobem na przyspieszenie podziału majątku.

Sprawa o podział majątku – co jeśli nie można dojść do porozumienia?

Emocje związane z rozwodem są bardzo trudne, a proces stresujący. Pewnym ułatwieniem dla stron może być korzystanie z pomocy prawnej i mediacyjnej. Bycie reprezentowanym w sądzie przez prawnika pozwala ostudzić zbędne emocje. Dzięki powierzeniu sprawy o podział majątku specjaliście, mamy pewność, że nie zostaniemy wykorzystani przez drugą stronę. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zawsze korzystanie z mediacji. Profesjonalni mediatorzy w wielu przypadkach pomagają dojść do porozumienia nawet bardzo skonfliktowanym stronom. Ponadto zwrócenie uwagi na stratę czasu oraz pieniędzy, które mogą ponieść małżonkowie w przypadku braku współpracy, powoduje często przyspieszenie podziału majątku.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z https://www.kancelariamlynska.pl/podzial-majatku-gdansk/

Łóżka dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię