Kiedy i komu przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?

0
819

Urlop macierzyński jest uprawnieniem związanym z urodzeniem dziecka. Ustawodawca, chroniąc interesy m.in. rodziców adopcyjnych, powołał również instytucję urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Kto i kiedy może się starać o taki urlop? O jakich formalnościach należy pamiętać?

Pracownicy korzystający z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego mają te same uprawnienia, co osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego. Wszystko po to, by zatrudnieni decydujący się na przyjęcie dziecka na wychowanie mieli czas, by się z nim zapoznać i nawiązać więź.

Z punktu widzenia pracowników, którzy właśnie przyjęli na wychowanie dziecko, istotne powinno być to, że nabycie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie jest uzależnione od stażu pracy. Aby skorzystać z takiego urlopu konieczne jest jednak przyjęcie dziecka na wychowanie i wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Co warto wiedzieć na temat urlopu macierzyńskiego? Czytaj: http://www.praca-sucha.pl/porady-dla-pracownikow/411/urlop-macierzynski-co-warto-o-nim-wiedziec

Długość urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego może przysługiwać pracownikom w różnym wymiarze. W praktyce zależy on od ilości przyjętych na wychowanie dzieci przez osoby zatrudnione. Zgodnie z art. 183 § 1 Kodeksu pracy mowa o wymiarze:

  • 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
  • 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
  • 33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
  • 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
  • 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.

Jednocześnie rodzice nie mogą skorzystać z tego urlopu, jeżeli dziecko ukończyło 7 rok życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – urlop przysługuje rodzicom nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10. roku życia.

Kiedy starać się o dodatkowy urlop?

Pracownicy, którzy przyjęli dziecko na wychowanie mają również możliwość wnioskować o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Podobnie jak w przypadku wyżej wymienionego urlopu, jego wymiar zależy od ilości przyjętych na wychowanie dzieci i wynosi odpowiednio:

  • 6 tygodni – przy przyjęciu jednego dziecka
  • 8 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga i więcej dzieci,
  • do 3 tygodni – w przypadku nabycia prawa do urlopu podstawowego w minimalnym wymiarze 9 tygodni ze względu na wiek dziecka.

Procedura przyznania tego urlopu jest taka sama jak urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że pracownik, który chce z niego skorzystać jest zobowiązany do złożenia stosownego wniosku o udzielenie takiego urlopu i to nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia urlopu.

 

Rodzicom przysługuje zasiłek macierzyński

Pracownik wnioskujący o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jego wysokość jest ustalana na podstawie odrębnych przepisów.

Urlop dla każdego pracownika

Trzeba pamiętać, że zarówno urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, jak i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje każdemu pracownikowi – bez względu na płeć. W praktyce zatem rodzice adopcyjni nie powinni kierować się zasadami, jakie obowiązują przy korzystaniu z urlopu macierzyńskiego. Przy tym jest ustawowy obowiązek wykorzystywania pierwszych 14 tygodni przez pracownicę – mamę (ma to pozwolić na regenerację organizmu po porodzie), dopiero potem z urlopu może korzystać pracownik – tata.

Łóżka dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię