WYPRAWKA SZKOLNA.

0
694

WYPRAWKA SZKOLNA.

Co to takiego i komu się należy?

 

Jeśli rodzice nie dysponują finansami umożliwiającymi zakup podręczników i pomocy dla własnego dziecka, mogą się ubiegać o tzw. WYPRAWKĘ SZKOLNĄ. To zastrzyk finansowy dla rodziny, uzależniony jednak od wysokości dochodów opiekunów. Mogą się o nią ubiegać rodzice, prawni opiekunowie (rodziny zastępcze). Z wnioskiem o taką pomoc mogą także wystąpić nauczyciele ze szkoły, do której uczęszcza dziecko czy też pracownicy socjalni opiekujący się rodziną.

Wniosek o wyprawkę szkolną mogą składać rodzice spełniający kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej, które wynosi aktualnie 351 złotych na jedną osobę w rodzinie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. Jeśli rodzina korzysta z pomocy opieki społecznej, także musi dołączyć zaświadczenie o wysokości zasiłku okresowego lub stałego. Takie wnioski składa się oczywiście do dyrekcji szkoły, w której uczy się nasze dziecko. Dyrektor, zebrawszy wszystkie, składa je do władz miasta lub gminy.

Na pomoc w tej formie mogą liczyć uczniowie:

  • którzy w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczynają naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
  • w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia
  • w klasie III gimnazjum
  • w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia
  • w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
  • w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej
  • dzieci niesłyszące, słabo widzące, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (tu potrzebne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Rozporządzenie ministerstwa precyzyjnie formułuje wysokość dofinansowania. W zależności od spełnionych kryteriów może ono wynosić od 180 do 390 złotych.

Na zakup podręczników trzeba mieć potwierdzenie, czyli fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia, rodzica albo rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Jeżeli takim potwierdzeniem jest paragon, to szkoła może wymagać oświadczenia, że podręczniki zostały zakupione dla konkretnego ucznia, na którego przysługuje dofinansowanie. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Na tej podstawie dyrektor szkoły, zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników, do wysokości wartości pomocy przysługującej temu uczniowi.

Przydatny link:

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię