Jak alkohol niszczy związek i relacje w rodzinie?

0
464
DDA
Alkoholizm jest chorobą, która destrukcyjnie oddziałuje zarówno na alkoholika, jak i jego najbliższe otoczenie. Problem z uzależnieniem silnie oddziałuje na rodzinę, która musi zmagać się z konsekwencjami nałogu. Najbardziej cierpią na tym dzieci, które dorastają w środowisku dysfunkcyjnym, co przekłada się na ich dorosłe życie.

Jak choroba alkoholowa jednego z rodziców wpływa na funkcjonowanie całej rodziny?

Choroba alkoholowa działa destruktywnie nie tylko na psychikę i organizm osoby uzależnionej, ale odciska swoje piętno na osobach bliskich. Stąd też alkoholizm nie dotyczy tylko osoby uzależnionej, ale także całej jego rodziny. Początkowo pojawia się zmiana zachowania, zaniedbywanie obowiązków domowych i relacji rodzinnych, czy konflikty. Wiąże się to z nerwami, stresem i obciążeniem psychicznym. Postawa alkoholika wobec rodziny powoduje złość i frustrację. Osoba uzależniona nie dotrzymuje obietnic, stara się ukryć swój problem, zaprzeczając, że popadła w nałóg. Z czasem mechanizm się pogłębia i alkoholik izoluje się od najbliższych, a całą swoją uwagę koncentruje na możliwości spożycia trunków. Alkoholizm wiąże się także z przemocą fizyczną i psychiczną. Bardzo często zdarza się, że osoby uzależnione stają się agresywne wobec swojej rodziny, ponadto starają się nimi manipulować poprzez obarczanie ich winą za swój nałóg. Z czasem najbliżsi rezygnują z podejmowania prób sprawowania kontroli nad postępowaniem alkoholika. Współmałżonek i dzieci przejmują na siebie obowiązki osoby uzależnionej, tracąc nadzieję związaną ze zmianą jego postępowania. Problem alkoholowy w rodzinie może spowodować jej rozpad lub współuzależnienie. Chcąc tego uniknąć, konieczne jest podjęcie leczenia alkoholizmu w ośrodku. Chęć wyjścia z nałogu i silna motywacja połączona z odpowiednią opieką medyczną i terapeutyczną, pozwoli na pokonanie uzależnienia i życie w trzeźwości.

Przeczytaj także: https://problem-alkoholowy.pl/depresja-alkoholowa-czym-ja-leczyc/

Jaki wpływ na dziecko ma alkoholizm jednego z rodziców?

To, jaka będzie skala destrukcji, w dużej mierze zależy od nasilenia nałogu alkoholowego oraz występowania innych zachowań np. agresja. Uzależnienie negatywnie odbija się na współmałżonku, przez co dochodzi do zaniedbywania obowiązków związanych z wychowaniem dziecka. Konsekwencją tego będzie osłabienie wzajemnych więzi. W takiej sytuacji dziecko czuje się porzucone bądź niedostrzegane. Staje się wycofane, poczucie jego wartości znacząco spada, doświadcza lęku i niepewności. W dorosłym życiu będzie to skutkowało obawą przed porzuceniem i rozstaniem, co spowoduje trwanie w ciągłej niepewności. Dziecko wychowujące się w rodzinie patologicznej ma zaburzoną hierarchię wartości, ponadto alkoholizm negatywnie wpływa na proces kształtowania się jego tożsamości. Długotrwały stres, niepewność, niemożność poradzenia sobie z daną sytuacją czy brak odpowiedniej opieki ze strony trzeźwego rodzica, sprawia, że dziecko pragnie być dostrzeżone. Niestety najczęściej starając się zwrócić na siebie uwagę, młoda osoba robi to w sposób agresywny, np. wdając się w bójki czy konflikty z rówieśnikami. Dodatkowo buntują się, często wagarują lub sięgają po dopalacze, lub narkotyki, stając się wycofane.

Kim są osoby DDA?

DDA to skrót oznaczający Dorosłe Dzieci Alkoholików. To osoby, które dorastały w rodzinach, w których jeden lub oboje rodziców było uzależnionych od alkoholu. Dojrzewanie w środowisku dysfunkcyjnym skutkuje wypaczeniem prawidłowego sposobu myślenia oraz postrzegania. Osoba zmagająca się z syndromem DDA, ze swojego dzieciństwa pamięta głównie nieustanne napięcie, niepewność, lęk i poczucie wstydu. Problem alkoholowy wpłynął na obniżenie ich poczucia bezpieczeństwa, akceptacji czy bycia ważnym. Cała koncentracja rodzica była skupiona na uzależnieniu własnym bądź współmałżonka, co przekładało się na zaniedbywanie podstawowych potrzeb swoich pociech. W takiej sytuacji najczęściej pozostawione są same sobie. Wychowywanie się w rodzinie dysfunkcyjnej pozbawia dzieci pewności siebie, tożsamości oraz prawidłowego postrzegania systemu wartości. W dorosłym życiu taka osoba ma poczucie odmienności, niższości i osamotnienia. Nie jest dojrzała emocjonalnie, co przekłada się na jakość jej życia. Osoby z syndromem DDA prawidłowego funkcjonowania w środowisku uczą się na terapii. Więcej na temat DDA przeczytasz tutaj.

Problem alkoholowy jednego lub obojga rodziców odciska piętno na psychice pozostałych członków rodziny. Może prowadzić do rozpadu rodziny lub współuzależnienia. Warto zatem podjąć walkę o życie w trzeźwości, aby uniknąć dalszych konsekwencji, wynikających z uzależnienia. Warto pamiętać, że zarówno sam nałóg, jak i współuzależnienie oraz syndrom DDA wymagają podjęcia specjalistycznej terapii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię