Uprawnienia UDT – dlaczego warto je zdobyć?

0
1284
Przygotowanie szkoleń oraz przeprowadzanie egzaminów, które pozwalają na uzyskiwanie certyfikatów w zakresie dozoru technicznego należą do podstawowych obowiązków UDT. Kwalifikacje tego typu potocznie określane są jako uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. W jaki sposób można je zdobyć?

Sprawdzanie kompetencji

Urząd Dozoru Technicznego wyznacza specjalne komisje, których zadaniem jest ocena wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych osób, które zajmować będą określone stanowiska. Dotyczy to wszelkich profesji wymagających spełniania nadzoru spawalniczego, napełniania zbiorników ciśnieniowych czy obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, a także zajmowania się ochroną katodową czy połączeniami kołnierzowymi. W dziedzinie takiej, jak uprawnienia UDT Śląsk ma do zaoferowania najlepsze placówki szkoleniowe. Odpowiednie kwalifikacje można zdobyć, przystępując do kursu i zdając egzamin przed komisją.

Przestrzeganie zasad UDT

W przypadku złamania zasad dotyczących dozoru technicznego, zakład pracy lub pracownik karany jest grzywną. W niektórych sytuacjach możliwe jest też skierowanie sprawy bezpośrednio do prokuratury.
Oferujące uprawnienia UDT Katowice to miasto, gdzie odbyć można wymagany kurs. Warto zdecydować się na szkolenie, ponieważ urząd Dozoru Technicznego ma obowiązek karania osób, które nie stosują się do przyjętych przepisów.

Kary za nieprzestrzeganie wymogów UDT

Karze podlegają nie tylko osoby wykonujące pracę bez odpowiednich uprawnień, ale też eksploatujące urządzenia niedopuszczone do użytku lub negatywnie ocenione przez UDT. Zabronione jest utrudnianie jakichkolwiek działaniem związanych z nadzorem, włącznie z brakiem zawiadomienia o wystąpieniu uszkodzeń podlegających dozorowi technicznemu. Nie można też przekraczać terminów wykonania niezbędnych przeglądów, które pozwalają na ocenę zdatności sprzętów do bezpiecznej pracy. Wysokość każdej grzywny ustalana jest indywidualnie, w każdym przypadku nierespektowania lub jawnego łamania przepisów UDT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię