Podział majątku w Warszawie – komu zlecić?

0
823
podział majątku Warszawa

Często zdarza się, że sam rozwód jest jedynie sformalizowaniem stanu istniejącego od lat. Jednak sam rozwód najczęściej nie rozwiązuje wszystkich problemów małżonków, którzy postanowili się rozwieść. Oprócz zakończenia związku małżeńskiego powstaje jeszcze kwestia podziału majątku wspólnego. To majątek, który gromadzili małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązywał ustrój ustawowej wspólności majątkowej.

Kwestia podziału majątku jednak może także mieć miejsce w trakcie trwania małżeństwa, gdy małżonkowie postanowili ustanowić rozdzielność majątkową, w wyniku której powstały majątki osobiste. Bez znaczenia z punktu widzenia prawa jest to, czy podział następuje po rozwodzie, czy też w trakcie trwania małżeństwa. Podział majątku zawsze budzi wiele emocji. Dlatego warto przygotować się do niego starannie.

Sposoby na podział majątku w Warszawie

Strony, które zamierzają dokonać podziału wspólnego majątku, mają kilka opcji do wyboru. Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału, mogą zawrzeć u notariusza umowę o podział majątku wspólnego. Jednak, aby szybko dopełnić formalności, obie strony powinny być przekonane do tego rozwiązania. W przypadku braku jednomyślności pozostaje stronom droga sądowa. Z żądaniem podziału majątku może wystąpić każdy z małżonków. Wymogiem formalnym jest złożenie wniosku o podział majątku wspólnego do sądu rejonowego.

Można to zrobić w każdym czasie od chwili ustania wspólności, gdyż tego rodzaju żądania nie ulegają przedawnieniu. Dlatego podzielić majątek można bezpośrednio po rozwodzie lub po zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej u notariusza. Sprawy o podział majątku w Warszawie to jedne z najtrudniejszych postępowań. Małżonkowie, którzy chcą dokonać podziału majątku, nie tylko powinni wskazać składniki majątkowe podlegające podziałowi, ale także wycenić wartość majątku. W przypadku gdy którykolwiek składnik majątku wspólnego budzi wątpliwości co do jego wartości, sąd orzekający może zlecić opinię biegłego w zakresie wyceny ruchomości lub nieruchomości.

To jednak znacznie przedłuża postępowanie. Dlatego warto powierzyć prowadzenie sprawy o podział majątku doświadczonemu specjaliście, który pomoże stronom przeprowadzić sprawnie i bez komplikacji tego rodzaju postępowanie.

Jak dokonać sprawnie podziału majątku wspólnego małżonków?

Co do zasady możemy takie postępowanie przeprowadzić samodzielnie lub z udziałem prawnika. Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków wymagają ogromnej wiedzy i doświadczenia w zakresie tego rodzaju spraw. Dlatego osoba, która nie posiada odpowiedniej wiedzy, praktyki i znajomości prawa może nie sprostać takiemu wyzwaniu.

Stopień skomplikowania, wycena majątku, ewentualne spłaty i rozliczenia nakładów mogą spowodować, że sprawa o podział majątku stanie się wieloletnią batalią. Chcąc uniknąć przykrych niespodzianek oraz sprawnie przeprowadzić podział, warto zlecić prowadzenie sprawy dobremu radcy prawnemu w Warszawie lub adwokatowi specjalizującemu się w podziałach majątku. Usługa takiego specjalisty dostępna jest na stronie https://www.rozwod-warszawa.pl/.

Doświadczony prawnik nie tylko zadba o formalne kwestie związane z określeniem realnej wartości majątku, wskazania, które składniki podlegają podziałowi, ale także zapewni profesjonalne wsparcie prawne poza salą rozpraw. Dzięki temu podział majątku odbędzie się sprawnie i bez zbędnych komplikacji.

Łóżka dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię