Zmiany w rozliczeniach PIT 2015/2016

1
939

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące rozliczeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Będą one dotyczyły nowych ulg podatkowych, podatku od rolników czy informacji podatkowej PIT-11.

Nowe obowiązki płatników i nowy PIT-11

Przygotowując informację podatkową dla podatników, płatnik zaliczki na podatek PIT będzie musiał ustalić w pierwszej kolejności rezydencję podatkową danej osoby. W przypadku polskich nierezydentów podatkowych tworząc PIT-11 płatnik będzie musiał uzyskać dodatkowe informacje o zagranicznym adresie pracownika oraz jego numerze identyfikacyjnym wydanym za granicą.

Dodatkowo, formularz PIT-11 powszechnie wykorzystywany m.in. przez pracodawców dla sporządzania informacji podatkowej dla pracowników, zyska nowe pola, na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2017 roku. Płatnik będzie zobowiązany do wypełnienia takich pól po raz pierwszy w stosunku do przychodów lub dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 roku przez podatnika.

Polska została bowiem zobowiązana na podstawie dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r., do zbierania informacji o dochodach osób będących polskimi nierezydentami. W nowym formularzu PIT-11 będzie trzeba podać:

  • czy podatnik ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (tj. posiada status polskiego rezydenta podatkowego)
  • czy podatnik ma tzw. ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (tj. posiada status polskiego nierezydenta podatkowego), co oznacza konieczność zadeklarowania do opodatkowania w Polsce jedynie dochodów uzyskanych ze źródeł położonych w kraju.

Płatnik podatku w praktyce będzie musiał weryfikować status rezydencji podatkowej pracownika [więcej na temat zmian w PIT 2015/2016 tutaj].

Nowe zwolnienia podatkowe

Również od 1 stycznia 2016 roku mocy prawnej nabywają przepisy ustawy z dnia  24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, które modyfikują zapisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozszerzają one zakres dochodów lub przychodów zwolnionych z podatku PIT. Do grupy tej zalicza się:

  • zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • kwoty podwyższenia uposażeń m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, BOR, ABW, Agencji Wywiadu itp.;
  • świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
  • zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20, kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego  – przyznane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217).

Zwolnione z podatku na mocy znowelizowanej ustawy o PIT, ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do katalogu zwolnień podatkowych dodano:

  • świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach;
  • świadczenia otrzymane od pracodawcy sfinansowane z innego źródła niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola bądź objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

Podatnicy skorzystają więc z wielu nowych zwolnień, pozwalających na obniżenie podatku dochodowego należnego fiskusowi.

Łóżka dla dzieci

1 KOMENTARZ

  1. Od 1 stycznia 2015 nie istnieje obowiazek dolaczania sprawozdan finansowych od drukow PIT. Z tego wzgledu z formularzy usunieto pozycje, w ktorych nalezalo poinformowac o licznie dolaczanych sprawozdan.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię